Daniel-Louis Seiler është Profesor i Përhershëm në Shkenca po Aix-en-Provence dhe Associate Senior Associate Research.

Hulumtimi i tij aktual fokusohet kryesisht në Politikën Krahasuese (Teoria dhe Metodat) dhe në analizën krahasuese të partive politike në Evropën Perëndimore dhe Lindore-Qendrore. Ai është autor i dymbëdhjetë librave, ka redaktuar dhe/ose bashkë-redaktuar pesë libra të tjerë. Botimi i tij i fundit në anglisht është “Partitë”, në Enciklopedinë Ndërkombëtare të Shkencave Politike.

Daniel-Louis Seiler mori doktoraturën e tij në Shkencat Politike nga Universiteti Katolik i Louvain dhe mësoi në Universitetin e Dublinit.

Ai është një nga dy redaktorët e koleksionit “Politiques comparées”, botues: Economica (Paris) dhe një nga tre “etërit themelues” të Revue international de politique comparée dhe është ende anëtar i bordit redaktues të kësaj reviste.

Showing the single result

Trego Filtrat