Meri Mezini është një poete, romanticiere shqiptare. Me profesionin si inspektore në Qendrën Spitalore të Burgut të Grave, Mezini ju përkushtua letërsisë, ëndrrës së saj shumë vjeçare.

Duke shfaqur 2 rezultate

Trego Filtrat