Mitro Çela u lind në Përmet 1948.Firmën e parë e ka hedhur ne borderonë e “Zëri tëPopullit” këtu e 30 vjet më parë .Karrierën e nisi si gazetar dhe arriti gradën e shefit të sektorit ekonomik.
Ne vjeshtën e dytë te vitit 1986 e dërguan për edukim në Elbasan,në rolin e korrespondentit të gazetës “Bashkimi”.
Në vitin 1991 u emerua kryeredaktor I gazetës “RD”.Një vit më vonë ,shkoi në Paris ku firmosi një protollmarrëveshje mes gazetave “RD” dhe “Figaro”me synimin për të mos qenë gazetë partiake.Ishte ky “sebepi” që u shkarkua nga detyra për paaftësi.
Për 6 vjet e 6 muaj ka qenë baba Kombi në Kuvendin e Shqipërisë.Nga viti 1999 ditën kur iu sos pensioni I deputetit ,shkruan për honorare në disa gazeta dhe revista.

Duke shfaqur 2 rezultate

Trego Filtrat