Biografia

Author Picture

Sazan Guri

Sazan Guri është një ambientalist shqiptar, gjeolog nafte dhe inxhinjer. Gradat e tij shkencore janë "profesor i asociuar në gjeoshkencë" dhe "doktor i shkencave në fushën e gjeologjisë". Guri ka lindur në Berat më 11 dhjetor 1956.

Botime

  • Vlora në udhëryqin e zhvillimit : turizëm apo industri nafte, (bashkautor) - 2005
  • Vlora, "Bajlozët" dhe e ardhmja e saj - 2006
  • Vlora dhe R-ambot : (gjeopolitikat mbi të), (bashkautor) - 2007
  • Tirana bëmë apo gjëmë - 2007
  • Udhët në Tiranë në udhëkryqin dyrrotak apo motor-ak, (bashkautor) - 2008
  • Magjia e ujit, (bashkautor) - 2012
  • Vlerësim strategjik mjedisor i planit rregullues të Tiranës, (bashkautor) - 2013
  • Ndryshimet e klimës dhe ngrohja globale : (ç'pësojmë dhe ç'duhet të ndreqim në vendin tonë), (bashkautor) - 2015
  • Betejat civile për lumenjtë e egër : pse nuk duhet të ndërtohen HEC-et mbi Vjosë e Valbonë apo mbi Lumë e Osum - 2016
  • Album albanologjik [album] : historia, gjuha dhe etnokultura shqiptare – 2020